ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

กิจกรรม S.O.S วันป้องกันไว้ไร้ไฟป่า

  กิจกรรม S.O.S วันป้องกันไว้ไร้ไฟป่า

FAST 106 ครอบครัวข่าว ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง และ F3 Fanclub จัดกิจกรรม S.O.S วันป้องกันไว้ไร้ไฟป่า ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ผ่านมา

นำโดย คุณจิรกิตต์ สุวรรณภาพ ผู้ประกาศจากทางสถานี FAST 106 ครอบครัวข่าว, บอกอ เจ๊เดี่ยว จาก F3 Fanclub, ณฐกร ไตรกิศยเวช ดาราจากช่อง 3 ร่วมทำกิจกรรม S.O.S วันป้องกันไว้ไร้ไฟป่า สร้างแนวกันไฟป้องกันภัยจากไฟป่า ลดความสูญเสียอันเกิดจากไฟป่า สานต่อแนวคิดป้องกันไฟป่าในการอนุรักษ์ป่าไม้ และบ่งบอกว่า บางแห่งไฟป่าเกิดขึ้น อาจสร้างความเสียหายใหญ่หลวงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์

ซึ่งไฟป่าขนาดใหญ่ย่อมยังส่งผลร้ายสู่ระบบนิเวศถ่ายเดียวในแต่ละสมัย มีการคิดค้นยุทธศาสตร์ป้องกันไฟป่ามากมาย แต่ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมไฟป่าระหว่างประเทศกระตุ้นให้ช่วยกันพัฒนาและวิจัยมากกว่านี้ ด้วยในเทคนิคการดับไฟป่าที่ถูกโต้แย้งมากที่สุด คือ การเผาคุม หรือการยอมวางเพลิง เพื่อให้ไหม้ทำลายเชื้อเพลิงเสีย ทำนองใช้ไฟล้างไฟ หรือที่เรียกกันว่า สร้างแนวกันไฟ

อย่างไรก็ตาม การสร้างแนวป้องกันไฟป่านี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดความสูญเสียอันเกิดจากไฟป่าในช่วงฤดูแล้งของต้นปี รวมถึงช่วยเหลือสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับความเดือดร้อน และพร้อมกับมอบอาหารสัตว์ สำหรับสัตว์ป่าที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าลุกลาม

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ทาง FAST 106 ครอบครัวข่าว ส.ทร. Fm.106 MHz. และFacebook : @Fast106Familynews หรือ www.106familynews.com