ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

ผังรายการ

เวลา รายการ ดีเจ
01:00 - 02:20 ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)
02:20 - 03:00 Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)
03:00 - 03:30 รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์
03:30 - 05:30 ครอบครัวข่าวเช้า
05:30 - 07:00 รายการของกองทัพเรือ
07:00 - 08:00 รายการนาวีสัมพันธ์
08:00 - 08:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
08:05 - 09:00 สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"
09:05 - 09:25 "คุยข่าวเช้า"
09:25 - 09:30 106 Active
09:30 - 10:00 Smart SME's
10:00 - 10:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
10:05 - 11:00 จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ
11:00 - 11:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
11:05 - 11:30 รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
11:30 - 12:30 รายการร่วม เครือนาวี
12:30 - 13:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
13:00 - 13:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
13:05 - 14:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์
14:00 - 14:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
14:05 - 14:30 มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)
14:30 - 15:00 Smart SME (Rerun)
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:05 - 15:45 ตู้ ป.ณ. ข่าว3
15:45 - 16:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
16:00 - 16:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
16:05 - 17:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
17:00 - 17:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
17:05 - 18:00 เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand
18:00 - 18:20 เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 ครอบครัวข่าว
19:00 - 19:30 ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)
20:00 - 20:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
20:05 - 20:30 เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ
20:30 - 20:50 IT 24 ชม.
20:50 - 21:00 E-Sport what's Game
21:00 - 21:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
21:05 - 22:00 NowFC To Nice
22:00 - 22:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
22:05 - 22:45 NowFC To Nice2
22:45 - 23:30 ข่าวสามมิติ
23:30 - 01:00 "Fresh & Fun"
เวลา รายการ ดีเจ
01:00 - 02:20 ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)
02:20 - 03:00 Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)
03:00 - 03:30 รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์
03:30 - 05:30 ครอบครัวข่าวเช้า
05:30 - 07:00 รายการของกองทัพเรือ
07:00 - 08:00 รายการนาวีสัมพันธ์
08:00 - 08:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
08:05 - 09:00 สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"
09:05 - 09:25 "คุยข่าวเช้า"
09:25 - 09:30 106 Active
09:30 - 10:00 Smart SME's
10:00 - 10:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
10:05 - 11:00 จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ
11:00 - 11:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
11:05 - 11:30 รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
11:30 - 12:30 รายการร่วม เครือนาวี
12:30 - 13:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
13:00 - 13:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
13:05 - 14:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์
14:00 - 14:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
14:05 - 14:30 มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)
14:30 - 15:00 Smart SME (Rerun)
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:05 - 15:45 ตู้ ป.ณ. ข่าว3
15:45 - 16:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
16:00 - 16:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
16:05 - 17:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
17:00 - 17:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
17:05 - 18:00 เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand
18:00 - 18:20 เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 ครอบครัวข่าว
19:00 - 19:30 ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)
20:00 - 20:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
20:05 - 20:30 เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ
20:30 - 20:50 IT 24 ชม.
20:50 - 21:00 E-Sport what's Game
21:00 - 21:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
21:05 - 22:00 NowFC To Nice
22:00 - 22:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
22:05 - 22:45 NowFC To Nice2
22:45 - 23:30 ข่าวสามมิติ
23:30 - 01:00 "Fresh & Fun"
เวลา รายการ ดีเจ
01:00 - 02:20 ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)
02:20 - 03:00 Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)
03:00 - 03:30 รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์
03:30 - 05:30 ครอบครัวข่าวเช้า
05:30 - 07:00 รายการของกองทัพเรือ
07:00 - 08:00 รายการนาวีสัมพันธ์
08:00 - 08:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
08:05 - 09:00 สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"
09:05 - 09:25 "คุยข่าวเช้า"
09:25 - 09:30 106 Active
09:30 - 10:00 Smart SME's
10:00 - 10:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
10:05 - 11:00 จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ
11:00 - 11:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
11:05 - 11:30 รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
11:30 - 12:30 รายการร่วม เครือนาวี
12:30 - 13:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
13:00 - 13:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
13:05 - 14:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์
14:00 - 14:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
14:05 - 15:00 106 อาสากับทีมทนายความ
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:05 - 15:45 106 อาสากับทีมทนายความ, TopNEWS Thailand
15:45 - 16:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
16:00 - 16:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
16:05 - 17:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
17:00 - 17:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
17:05 - 18:00 เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand
18:00 - 18:20 เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 ครอบครัวข่าว
19:00 - 19:30 ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)
20:00 - 20:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
20:05 - 20:30 เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ
20:30 - 20:50 IT 24 ชม.
20:50 - 21:00 E-Sport what's Game
21:00 - 21:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
21:05 - 22:00 NowFC To Nice
22:00 - 22:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
22:05 - 22:45 NowFC To Nice2
22:45 - 23:30 ข่าวสามมิติ
23:30 - 01:00 "Fresh & Fun"
เวลา รายการ ดีเจ
01:00 - 02:20 ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)
02:20 - 03:00 Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)
03:00 - 03:30 รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์
03:30 - 05:30 ครอบครัวข่าวเช้า
05:30 - 07:00 รายการของกองทัพเรือ
07:00 - 08:00 รายการนาวีสัมพันธ์
08:00 - 08:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
08:05 - 09:00 สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"
09:05 - 09:25 "คุยข่าวเช้า"
09:25 - 09:30 106 Active
09:30 - 10:00 Smart SME's
10:00 - 10:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
10:05 - 11:00 จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ
11:00 - 11:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
11:05 - 11:30 รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
11:30 - 12:30 รายการร่วม เครือนาวี
12:30 - 13:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
13:00 - 13:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
13:05 - 14:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์
14:00 - 14:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
14:05 - 15:00 106 อาสากับทีมทนายความ
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:05 - 15:45 106 อาสากับทีมทนายความ, TopNEWS Thailand
15:45 - 16:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
16:00 - 16:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
16:05 - 17:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
17:00 - 17:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
17:05 - 18:00 เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand
18:00 - 18:20 เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 ครอบครัวข่าว
19:00 - 19:30 ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)
20:00 - 20:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
20:05 - 20:30 เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ
20:30 - 20:50 IT 24 ชม.
20:50 - 21:00 E-Sport what's Game
21:00 - 21:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
21:05 - 22:00 NowFC To Nice
22:00 - 22:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
22:05 - 22:45 NowFC To Nice2
22:45 - 23:30 ข่าวสามมิติ
23:30 - 01:00 "Fresh & Fun"
เวลา รายการ ดีเจ
01:00 - 02:20 ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)
02:20 - 03:00 Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)
03:00 - 03:30 รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์
03:30 - 05:30 ครอบครัวข่าวเช้า
05:30 - 07:00 รายการของกองทัพเรือ
07:00 - 08:00 รายการนาวีสัมพันธ์
08:00 - 08:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
08:05 - 09:00 สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"
09:05 - 09:25 "คุยข่าวเช้า"
09:25 - 09:30 106 Active
09:30 - 10:00 Smart SME's
10:00 - 10:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
10:05 - 11:00 จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ
11:00 - 11:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
11:05 - 11:30 รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
11:30 - 12:30 รายการร่วม เครือนาวี
12:30 - 13:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
13:00 - 13:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
13:05 - 14:00 เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์
14:00 - 14:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
14:05 - 15:00 F3 Radio
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:05 - 15:45 F3 Radio, TopNEWS Thailand
15:45 - 16:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
16:00 - 16:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
16:05 - 17:00 เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)
17:00 - 17:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
17:05 - 18:00 เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand
18:00 - 18:20 เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 ครอบครัวข่าว
19:00 - 19:30 ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)
20:00 - 20:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
20:05 - 20:30 เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ
20:30 - 20:50 IT 24 ชม.
20:50 - 21:00 E-Sport what's Game
21:00 - 21:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
21:05 - 22:00 NowFC To Nice
22:00 - 22:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
22:05 - 22:45 NowFC To Nice2
22:45 - 23:30 ข่าวสามมิติ
23:30 - 01:00 "Fresh & Fun"
เวลา รายการ ดีเจ
01:00 - 01:30 ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)
01:30 - 03:30 Music GURU (รีรัน)
03:30 - 04:00 F3 Radio (รีรัน)
04:00 - 04:30 เช้าวันใหม่
04:30 - 05:30 ชีวิตไม่สิ้นหวัง, ธรรมในใจ, โลกยามเช้า
05:30 - 07:00 รายการของกองทัพเรือ
07:00 - 08:00 รายการนาวีสัมพันธ์
08:00 - 08:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
08:05 - 09:00 คืนความสุขในคนในชาติ
09:00 - 09:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
09:05 - 10:00 รายการยิ้มแย้ม แก้มใส
10:00 - 10:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
10:05 - 11:00 ชีวิตต้องมนต์, เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์
11:00 - 11:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
11:05 - 12:00 เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์
12:00 - 12:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
12:05 - 13:00 รายการร่วมเครือนาวี
13:00 - 13:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
13:05 - 14:00 รายการสแกนหุ้น
14:00 - 14:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
14:05 - 15:00 Music GURU
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:05 - 16:00 Music GURU
16:00 - 16:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
16:05 - 17:00 Music GURU
17:00 - 17:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
17:05 - 17:30 Biz Talk
17:30 - 18:00 Biggs Story:แอนดรูว์ บิ๊กส์
18:00 - 18:20 เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 กินเที่ยว Around the world
19:00 - 19:30 ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 106 Indy
20:00 - 20:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
20:05 - 20:30 106 Indy
20:30 - 21:00 คุยเรื่องรถ
21:00 - 21:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
21:05 - 22:00 คุยเรื่องรถ
22:00 - 22:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
22:05 - 22:45 คุยเรื่องรถ
22:45 - 23:30 ข่าวสามมิติ
23:30 - 01:00 เมล็ดพันธุ์เพลง
เวลา รายการ ดีเจ
01:00 - 01:30 ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)
01:30 - 03:00 The Reporter (รีรัน)
03:00 - 03:30 ชีวิตต้องมนต์ (รีรัน)
03:30 - 04:00 Music GURU (รีรัน)
04:00 - 04:30 เช้าวันใหม่
04:30 - 05:30 ชีวิตไม่สิ้นหวัง, ธรรมในใจ, โลกยามเช้า
05:30 - 07:00 โปรฯ เผ่าสิงห์ นิสสัยสุข
07:00 - 08:00 รายการนาวีสัมพันธ์
08:00 - 08:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
08:05 - 09:00 The Reporter
09:00 - 09:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
09:05 - 10:00 The Reporter
10:00 - 10:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
10:05 - 11:00 ชีวิตต้องมนต์, เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์
11:00 - 11:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
11:05 - 12:00 เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์
12:00 - 12:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
12:05 - 13:00 รายการร่วมเครือนาวี
13:00 - 13:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
13:05 - 14:00 รายการสแกนหุ้น
14:00 - 14:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
14:05 - 15:00 รายการช่างมันส์
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:00 - 15:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
15:05 - 16:00 Music For Life
16:00 - 16:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
16:05 - 17:00 โลของเราบ้านของเรา
17:00 - 17:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
17:05 - 17:30 Biz Talk
17:30 - 18:00 Biggs Story:แอนดรูว์ บิ๊กส์
18:00 - 18:20 เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 สวยเลือกได้
19:00 - 19:30 ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 ดวงดาวในสายลม
20:00 - 20:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
20:05 - 20:30 ดวงดาวในสายลม
20:30 - 21:00 Music City
21:00 - 21:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
21:05 - 22:00 Music City
22:00 - 22:05 ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที
22:05 - 22:45 Music City
22:45 - 23:30 ข่าวสามมิติ
23:30 - 01:00 เมล็ดพันธุ์เพลง