ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เติมน้ำลงสู่ใต้ดินผ่านบ่อเติมน้ำบาดาล บรรเทาน้ำท่วม – น้ำแล้ง เพื่อยกระดับน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เติมน้ำลงสู่ใต้ดินผ่านบ่อเติมน้ำบาดาล บรรเทาน้ำท่วม – น้ำแล้ง เพื่อยกระดับน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ

บ่อเติมน้ำบาดาล บรรเทาน้ำท่วม – น้ำแล้ง

  “ฤดูฝนผ่านไป ฤดูแล้งเตรียมเข้ามาแทนที่ ปีนี้ปัญหาเกษตรกรขาดแคลนน้ำจะกลับมาอีกหรือไม่?” บ่อวง บ่อตอกที่ทำไว้จะมีน้ำสูบใช้พอหรือเปล่า? ปีนี้แม้จะปรับแก้อะไรไม่ทัน เพราะน้ำจากฟ้าผ่านไปแล้ว ปีหน้าถ้าไม่อยากมีปัญหา แล้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเชิญชวนเกษตรกรที่ปล่อยทิ้งบ่อวง บ่อตอก กลายเป็นบ่อร้าง มาร่วมฟื้นฟูให้เป็นบ่อน้ำดังเดิม ความสำเร็จของรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ทดลองเติมน้ำลงสู่ใต้ดินผ่านบ่อวงที่ถูกทิ้งร้าง เพื่อยกระดับน้ำบาดาล  ในพื้นที่บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยประชาชนมีความพึงพอใจ และให้การตอบรับที่ดี

    “รูปแบบการเติมน้ำเป็นแบบเติมผ่านบ่อวง” เป็นการนำบ่อวงร้างที่เกษตรกรไม่ใช้งาน มาปรับปรุงให้เป็นบ่อวงสำหรับเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ทั้งนี้ ที่พิจารณาคัดเลือกพื้นที่นี้ เนื่องจากเป็นบ้านหนองจอกเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งเป็นประจำทุกปี เกษตรกรเจาะบ่อน้ำบาดาลระดับตื้นหรือที่เรียกว่า “บ่อตอก” ความลึกประมาณ 14-20 เมตร เพื่อนำน้ำขึ้นมาทำนา จนประสบปัญหาระดับน้ำบาดาลลดลง เกษตรกรต้อง “ทรุดบ่อ” นำเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งลงไปติดตั้งภายในบ่อวงที่ขุดล้อมรอบบ่อตอก เพื่อให้สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ เป็นเหตุให้เกษตรกรบางรายที่ลงไปทรุดบ่อ หรือลงไปซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำภายในบ่อวง ขาดอากาศหายใจ เสียชีวิตหลายราย ทำให้บ่อวงจำนวนมากถูกทิ้งร้าง ไม่ใช้งาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ำบาดาลได้โดยง่าย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้นำบ่อวงร้างที่เกษตรกรไม่ใช้งานมาปรับปรุงให้เป็นบ่อวงสำหรับเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดยคาดหวังว่าระดับน้ำใต้ดินจะสูงขึ้น เกษตรกรสามารถนำน้ำที่มีปริมาณมากในช่วงน้ำหลากมากักเก็บไว้ใต้ดิน เพื่อใช้ยามขาดแคลน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการพลัดตกลงไปในบ่อวงที่ถูกทิ้งร้าง ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าประสบความสำเร็จด้วยดี ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วันหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่าระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้น จากเดิมลึกจากผิวดินลงไป 10 เมตร ยกระดับมาอยู่ที่ประมาณ 3 เมตร จากผิวดินลงไป โดยจุดเด่นของนวัตกรรมการเติมน้ำใต้ดินที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาและคิดค้น  เป็นเทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ต้นทุนในการดำเนินการไม่แพง เพราะต้องการให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  และสามารถนำไปทำเองได้  โดยมีต้นทุนในการทำบ่อเติมน้ำประมาณ 35,000 บาทต่อบ่อ  แต่หากนำบ่อวงร้างมาปรับปรุงพัฒนาจะมีต้นทุนเพียง 25,000 บาท เท่านั้น  การทำบ่อเติมน้ำในลักษณะนี้จะได้ประโยชน์ 3 อย่างคือ 

  1) ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก  

  2) เพิ่มปริมาณน้ำสำรองใต้ดินซึ่งประชาชนสามารถสูบน้ำนั้นกลับมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

  3) สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินบริเวณโดยรอบที่สำคัญคือ ช่วยป้องกันไม่ให้คนได้รับอันตรายจากการตกลงไปในบ่อร้าง  

   สำหรับแผนงานในอนาคต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะของบประมาณเพื่อนำบ่อวงร้างในเขตภาคกลาง 5 จังหวัด อีกจำนวน 2,000 บ่อ พัฒนาเป็นบ่อเติมน้ำ และจะพยายามทำเป็นบ่อตัวอย่างกระจายออกไปให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ดูงาน และนำกลับไปทำเอง โดยกรมฯ จะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำ เกษตรกรอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมแล้งซ้ำซาก มีน้ำหลาก สนใจติดต่อสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 หรือ Green Call 1310 กด 4

ทั้งนี้ ประชาชน สามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลได้ที่ www.facebook.com/groundwater4.0 หรือ แอพพลิเคชัน Line : http://line.me/ti/p/@groundwater4.0 และ Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCCz4LwyrE4cvwpYXa6eA8FQ/