ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-01:30

Music GURU (รีรัน)

01:30-03:30

F3 Radio (รีรัน)

03:30-04:00

เช้าวันใหม่

04:00-04:30

ชีวิตไม่สิ้นหวัง, ธรรมในใจ, โลกยามเช้า

04:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

คืนความสุขในคนในชาติ

08:05-09:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

09:00-09:05

รายการยิ้มแย้ม แก้มใส

09:05-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

ชีวิตต้องมนต์, เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์

11:05-12:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

12:00-12:05

รายการร่วมเครือนาวี

12:05-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

รายการสแกนหุ้น

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

Music GURU

14:05-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

Music GURU

15:05-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

Music GURU

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

Biz Talk

17:05-17:30

Biggs Story:แอนดรูว์ บิ๊กส์

17:30-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

กินเที่ยว Around the world

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

106 Indy

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

106 Indy

20:05-20:30

คุยเรื่องรถ

20:30-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

คุยเรื่องรถ

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

คุยเรื่องรถ

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

เมล็ดพันธุ์เพลง

23:30-01:00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า โครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เดินหน้า โครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        เดินหน้า โครงการ ป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า  สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชมเพื่อดำเนินโครงการป่าในเมือง   สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินงานภายใต้การมุ่งเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด้วยการดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วม ของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมือง

              

          การดำเนินโครงการดังกล่าว พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแต่ละพื้นที่จะมีรูปแบบกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ และใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้ เช่น ชมวิวทิวทัศน์ มีเส้นทางเดินระยะใกล้ เส้นทางจักรยานทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อน มีลานกางเต็นท์ และสามารถออกกำลังกายได้ด้วย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2561 จะเพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองฯ 99 แห่ง ทั่วประเทศกว่า 246,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว 13 แห่ง ดังนี้

 

                  *กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการฯ จำนวน 51 แห่ง

        โดยเป็นพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เป็นต้น โดยรัฐร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว 8 แห่ง ได้แก่ 

             1) วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

2) สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ และสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่   

3) สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

4) สวนรุกขชาติปากปวน จังหวัดเลย 

5) สวนรุกชาติเมืองราด จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6) สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

7) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

8) หน่วยพิทักษ์ อช.ดอยสุเทพ – ปุย ที่ ทป.4 (แม่เหียะ) จังหวัดเชียงใหม่