ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ในประเทศ

การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ในประเทศ

        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในการดูแทรัพยากรธรรมชาติด้านธรณี รวมถึงการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้อนุรักษ์แร่ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรแร่ต้องให้ความร่วมมือ ดังนั้นจึงควรจะพยายามใช้ให้คุ้มค่าทุกชนิดอย่างประหยัดและลดการสูญเปล่าการสำรวจแหล่งแร่ ควรมีการเร่งรัดการสำรวจทรัพยากรแร่ธาตุให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

                     

              “แร่”เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความสำคัญและมีบทบาทที่สนองความต้องการ ทางด้านปัจจัยต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม พลังงาน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องประดับ ซึ่งทรัพยากรแร่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แร่โลหะ เป็นแร่ที่มีความเหนียว เป็นตัวทนความร้อน และไฟฟ้าได้ดีหลอมตัวได้ และมีความทึบแสง ได้แก่ แร่ดีบุก เหล็ก แมงกานีส ทองแดง ตะกั่ว อลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองคำ เงิน วุลแฟรม ฯลฯ แร่อโลหะ เป็นแร่ที่ไม่เป็นตัวนำความร้อนมีลักษณะโปร่งแสง เปราะแตกหักง่าย ได้แก่ ฟลูออไรท์ ฟอสเฟส หิน ทราย เกลือ กำมะถัน โปแตสเซียม แคลเซียม ดินขาว ฯลฯ และแร่พลังงาน หรือแร่เชื้อเพลิงเป็นแร่ที่สำคัญถูกนำมาใช้มากเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตในอดีต ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ความสำคัญและประโยชน์ของแร่ธาตุที่จะนำมาใช้จึงขึ้นอยู่กับระยะเวลา ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนความต้องการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุของของมนุษย์

 

                             

 

          ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ในหลายกิจกรรม อาทิ ทางด้านความมั่นคง และมั่งคั่งของประเทศ ประเทศที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย และสามารถนำไปใช้แปรรูปเป็นผลผลิตต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น ด้านอาวุธ ด้านอุตสาหกรรม ด้านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นำแร่ธาตุต่าง ๆ มาสร้างขึ้นเป็น ภาชนะใช้สอยพาหนะที่ช่วยในการคมนาคม อาคารบ้านเรือน ก๊าซหุงต้ม พลังงานไฟฟ้า ด้านการสร้างงานแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการขุดแร่ ไปจนถึง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค เช่น รัตนชาติ เป็นแร่ที่มีลักษณะสีสันสวยงาม นำมาใช้ทำเครื่องประดับต่าง ๆ มากมาย จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ในด้านต่างๆ ทำให้เกิดปัญหามากมายตามมา เช่น  ปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ทำเหมืองแร่มักส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนไม่มากก็น้อย ตลอดจนมีการเรียกร้องสิทธิของประชาชนและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นยืดเยื้อยาวนาน  ปัญหาการใช้แร่ธาตุบางประเภทเป็นจำนวนมากโดยขาดการควบคุม เช่น แร่เหล็กถูกนำมาใช้มากและแพร่หลายที่สุด ถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม ดีบุก ฯลฯ รวมถึง ปัญหาการใช้แร่ไม่คุ้มค่า ได้แก่ พวกแร่ที่ใช้แล้วยังเหลืออยู่ยังสามารถนำกลับไปใช้อีก เช่น เหล็ก ส่วนแร่ที่นำไปใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ

 

          
 

         จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาล ได้เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติในทุกมิติ โดยมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่เพื่อจะแก้ไขปัญหาที่มีมาในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเหมืองแร่จากวันนี้ไปสู่อนาคต ที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน วิถีชีวิตของชุมชนและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมีความสมดุลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ต้องคำนึงว่าการทำเหมืองแร่นั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่จะทำอย่างไรที่ได้ประโยชน์แล้วจะต้องไม่กระทบต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยรอบเหมืองแร่มากจนเกินไป  รวมทั้งเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพื่อจะควบคุม กำกับดูแล ให้การทำเหมืองแร่มีธรรมาภิบาล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

                         

 

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้านธรณีรวมถึงการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ได้เล็งเห็นปัญหาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่มีมากและขาดการควบคุม ซึ่งปัจจุบันซึ่งกำลังประสบปัญหาหากไม่มีการป้องกันแก้ไข ดังนั้นการอนุรักษ์แร่จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรแร่ต้องให้ความร่วมมือร่วมมือ อาทิ การใช้แร่ธาตุอย่างประหยัด ในการทำเหมืองแร่บางอย่างนั้นบางทีทรัพยากรแร่ธาตุที่ได้มา อาจมีหลายชนิด ดังนั้นจึงควรจะพยายามใช้ให้คุ้มค่าทุกชนิด อย่างประหยัดและลดการสูญเปล่า การสำรวจแหล่งแร่ ควรมีการเร่งรัดการสำรวจทรัพยากรแร่ธาตุให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน พยายามหาแร่ธาตุอื่น ๆ มาใช้ทดแทนแร่ที่ใช้กันมาก อาทิการใช้อลูมิเนียมแทนเหล็ก นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรมีการนำแร่ที่ใช้แล้วกลับมา ใช้อีก อาทิ ภาชนะเครื่องใช้ที่เป็นอลูมิเนียมบางอย่างที่หมดสภาพการใช้แล้วสามารถนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ได้อีก ทรัพยากรทางธรรมชาติทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ ป่า หรือแม้กระทั่งทรัพยากรแร่ ล้วนเป็นทรัพย์สินและมรดกของประเทศที่ทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยกันดูแล ปกป้อง ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าที่สุดเพื่อให้ดำรงคงอยู่คู่กับแผ่นดินและลูกหลาน

ขอบคุณแหล่งที่มา : เว็บไซต์ กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th 

เอกสารประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณี