ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

รัฐบาล...สร้างโครงการระบบกระจายน้ำ เน้นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

รัฐบาล...สร้างโครงการระบบกระจายน้ำ  เน้นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

รัฐบาลสร้างโครงการระบบกระจายน้ำ เน้นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

 

ปัจจุบัน รัฐบาลนำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเรื่องน้ำ         “เพราะน้ำคือชีวิต”เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ      ต้องมีระบบกระจายน้ำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน มีน้ำมั่นคงในภาคการผลิต โดยทุกส่วนราชการต้องปรับการบริหารงบประมาณ เพื่อให้มีระบบกระจายน้ำในทุกๆ แหล่งน้ำ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล ดังนั้น รัฐบาลจึงมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นภาพรวม ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค          น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงคุณภาพน้ำ

                                                           

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนองนโยบายดังกล่าว โดยที่กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน 124 โครงการ

ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 จำนวน 23 โครงการ ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดนครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตราด หนองบัวลำภู ราชบุรี และเพชรบุรี

 - ประชาชนได้รับประโยชน์ 254 ครัวเรือน

 - สามารถเก็บกักน้ำ 1.14 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

 - พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 761 ไร่

และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปจะมีการดำเนินการอีกจำนวน 101 โครงการ ประกอบด้วย อาทิเช่น จังหวัด อุทัยธานี เพชรบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

  • ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,609 ครัวเรือน
  • สามารถเก็บกักน้ำ 7.24 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
  • พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 4,828 ไร่

 

 

สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 9 โครงการ ปัจจุบันแล้วเสร็จ 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ โดยพื้นที่ดำเนินโครงการประกอบด้วยจังหวัดลำปาง เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชัยภูมิ สุรินทร์ จันทบุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พิษณุโลก และชุมพร

  • ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 548 ครัวเรือน
  • สามารถกักเก็บน้ำ 2.47 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
  • พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,645 ไร่

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้สนับสนุนน้ำยางพาราข้น จำนวน 161.45 ตัน
 

 

 

การที่รัฐบาลเน้นส่งเสริมพัฒนาระบบกระจายน้ำทำให้ประชาชนไม่ต้องขนส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล

เป็นการลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาลด้วยและยังส่งผลให้ทุกคนมีน้ำสำหรับทำการเกษตรใช้น้ำน้อย ดังนั้นทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับน้ำ ร่วมกันตระหนักและมองว่าน้ำมีคุณค่า ควรใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไป นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลผ่านทางสายด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ที่ Green call โทร 1310 กด 5