ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมือง เพื่อความสุขของคนไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมือง เพื่อความสุขของคนไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

                             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              เดินหน้า โครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"

                                       
          

            ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชมเพื่อดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินงานภายใต้การมุ่งเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นในรูปแบบของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยการดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมือง 

            การดำเนินโครงการดังกล่าว พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยแต่ละพื้นที่จะมีรูปแบบกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น ชมวิวทิวทัศน์ มีเส้นทางเดินระยะใกล้ เส้นทางจักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสถานที่พักผ่อน มีลานกางเต็นท์ และสามารถออกกำลังกายได้ด้วย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2561 จะเพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองฯ ทั่วประเทศกว่า 246,000 ไร่ แบ่งเป็น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการฯ จำนวน 35 แห่ง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 228,149 ไร่ กรมป่าไม้ ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 26 แห่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีพื้นที่ดำเนินโครงการผ่านการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ในการจัดการป่าในเมือง จำนวน 20 แห่ง ใน 16 จังหวัดติดชายทะเล รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 10,547 ไร่

            ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ล่าสุดได้ดำเนินการเปิดโครงการป่าในเมืองระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณสวนสาธารณโขดปอ ชุมชนเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทั้งนี้ ก้าวต่อไปจะดำเนินการเปิดทุกที่ให้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้

 

   

 

     โครงการป่าในเมืองระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง เป็นการบริหาร จัดการ พัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำระยอง ท้องที่ ต.ปากน้ำ และ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1, จังหวัดระยอง, องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง, เทศบาลนครระยอง, เทศบาลตำบลเนินพระ, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์, บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด, บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมบริหารจัดการผ่านรูปแบบคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างแนวทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

      อนึ่ง โครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยองแห่งนี้  ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 ไร่ เพื่อจัดทำศาลาเรียนรู้ ศาลาพักผ่อน สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ท่าเทียบเรือ2 จุด และอาคารสำนักงานโครงการ และพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระยองได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ไปพร้อมๆ กัน