ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

ไฟป่า ลุกลาม เผาผลาญทรัพยากร ก่อปัญหาหมอกควันรุนแรง

ไฟป่า ลุกลาม เผาผลาญทรัพยากร ก่อปัญหาหมอกควันรุนแรง

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน  เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง ให้ความรู้กับประชาชนก่อนเกิดเหตุไฟป่า และเร่งดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม เพื่อหยุดยั้งการเกิดเหตุไฟไหม้ป่า รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาค

จากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภาคเหนือในประเทศไทย  ทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งต้นไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองและควันในบรรยากาศส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

ไฟป่าในประเทศไทยเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การจุดไฟเพื่อเก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ การจุดไฟเผาป่า การเผาไร่ เผานา เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ย และความประมาทจากการก่อกองไฟ หรือทิ้งก้นบุหรี่ ยามเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในพื้นที่ป่า ในปีที่ผ่านมา สามารถจับผู้กระทำผิดที่เข้าไปจุดไฟเผาป่าได้เป็นจำนวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้บูรณาการแบบไร้รอยต่อ กับ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) ภายใต้บทบาทนำของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการหนุนเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า พิจารณากำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควันห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่เกษตรที่มีแนวเขตที่ดินติดกับพื้นที่ป่า เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่ไปด้วย ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์หมอกควันแบบ Real-time ได้จากแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน air4thai และ air4thai.pcd.go.th กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วน 1650