ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-01:30

Music GURU (รีรัน)

01:30-03:30

F3 Radio (รีรัน)

03:30-04:00

เช้าวันใหม่

04:00-04:30

ชีวิตไม่สิ้นหวัง, ธรรมในใจ, โลกยามเช้า

04:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

คืนความสุขในคนในชาติ

08:05-09:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

09:00-09:05

รายการยิ้มแย้ม แก้มใส

09:05-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

ชีวิตต้องมนต์, เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

เรื่องเล่าฯ เสาร์-อาทิตย์

11:05-12:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

12:00-12:05

รายการร่วมเครือนาวี

12:05-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

รายการสแกนหุ้น

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

Music GURU

14:05-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

Music GURU

15:05-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

Music GURU

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

Biz Talk

17:05-17:30

Biggs Story:แอนดรูว์ บิ๊กส์

17:30-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

กินเที่ยว Around the world

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

106 Indy

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

106 Indy

20:05-20:30

คุยเรื่องรถ

20:30-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

คุยเรื่องรถ

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

คุยเรื่องรถ

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

เมล็ดพันธุ์เพลง

23:30-01:00

ไฟป่า ลุกลาม เผาผลาญทรัพยากร ก่อปัญหาหมอกควันรุนแรง

ไฟป่า ลุกลาม เผาผลาญทรัพยากร ก่อปัญหาหมอกควันรุนแรง

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน  เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง ให้ความรู้กับประชาชนก่อนเกิดเหตุไฟป่า และเร่งดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม เพื่อหยุดยั้งการเกิดเหตุไฟไหม้ป่า รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาค

จากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภาคเหนือในประเทศไทย  ทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งต้นไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองและควันในบรรยากาศส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

ไฟป่าในประเทศไทยเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การจุดไฟเพื่อเก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ การจุดไฟเผาป่า การเผาไร่ เผานา เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ย และความประมาทจากการก่อกองไฟ หรือทิ้งก้นบุหรี่ ยามเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในพื้นที่ป่า ในปีที่ผ่านมา สามารถจับผู้กระทำผิดที่เข้าไปจุดไฟเผาป่าได้เป็นจำนวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้บูรณาการแบบไร้รอยต่อ กับ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) ภายใต้บทบาทนำของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการหนุนเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า พิจารณากำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควันห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่เกษตรที่มีแนวเขตที่ดินติดกับพื้นที่ป่า เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่ไปด้วย ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์หมอกควันแบบ Real-time ได้จากแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน air4thai และ air4thai.pcd.go.th กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วน 1650