ฟังรายการ

ข่าววันใหม่ (รับสัญญาณเสียงจากช่อง 3)

01:00-02:20

Lightning Talk (บันทึกสัญญาณเสียงจาก ช่อง 13)

02:20-03:00

รีรัน"SMART SMEs" โดย สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

03:00-03:30

ครอบครัวข่าวเช้า

03:30-05:30

รายการของกองทัพเรือ

05:30-07:00

รายการนาวีสัมพันธ์

07:00-08:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

08:00-08:05

สารคดีเทิดพระเกียรติ, "คุยข่าวเช้า"

08:05-09:00

"คุยข่าวเช้า"

09:05-09:25

106 Active

09:25-09:30

Smart SME's

09:30-10:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

10:00-10:05

จอโลกเศรษฐกิจ, TopNEWS, จอโลกเศรษฐกิจ

10:05-11:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

11:00-11:05

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

11:05-11:30

รายการร่วม เครือนาวี

11:30-12:30

เที่ยงวันทันเหตุการณ์(บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

12:30-13:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

13:00-13:05

เที่ยงวันทันเหตุการณ์, TopNEWS, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

13:05-14:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

14:00-14:05

มองโลกมองเรา (รับสัญญาณเสียงจาก ช่อง 28)

14:05-14:30

Smart SME (Rerun)

14:30-15:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

15:00-15:05

ตู้ ป.ณ. ข่าว3

15:05-15:45

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

15:45-16:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

16:00-16:05

เรื่องเด่นเย็นนี้ (บันทึกสัญญาณเสียงจากช่อง 33)

16:05-17:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

17:00-17:05

เด่น-เจาะ-ลึก ,TopNEWS Thailand

17:05-18:00

เคารพธงชาติ ,รายการเดินหน้าประเทศไทย

18:00-18:20

ครอบครัวข่าว

18:20-19:00

ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

19:00-19:30

Money 360 (รับสัญญาณเสียงจากช่อง Money Chanal)

19:30-20:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

20:00-20:05

เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ

20:05-20:30

IT 24 ชม.

20:30-20:50

E-Sport what's Game

20:50-21:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

21:00-21:05

NowFC To Nice

21:05-22:00

ข่าวต้นชั่วโมง จากทีมข่าวกองทัพเรือ 5 นาที

22:00-22:05

NowFC To Nice2

22:05-22:45

ข่าวสามมิติ

22:45-23:30

"Fresh & Fun"

23:30-01:00

Cap Seal มีประโยชน์จริงหรือ?

Cap Seal มีประโยชน์จริงหรือ?

 

 

จากสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอย และปริมาณขยะพลาสติกจากขวดน้ำดื่ม ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12 % ของประมาณปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน บางส่วนจะถูกนำไปกำจัดและบางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี โดยมีสัดส่วนการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Bottle cap seal) ร้อยละ 60 หรือประมาณ 2,600 ล้านขวด ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี (ประมาณ 60%) หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตันต่อปี ความยาว 260,000 กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ

 

 

 

มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสำหรับเครื่องดื่ม

น้ำดื่มที่สะอาดต้องเป็นน้ำที่ผ่านมาตรฐาน และมีเครื่องหมาย อย. รับรอง มิใช่การห่อหุ้มด้วยพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Bottle Cap Seal)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กำหนดมาตรฐานน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ผู้ผลิตต้องขออนุญาตผลิต และต้องขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและขออนุญาตใช้ฉลากให้ถูกต้อง

พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Bottle Cap Seal) ถือว่าเป็นวัสดุเกิน ที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยระบุว่า ภาชนะบรรจุน้ำดื่มบริโภค ต้องเป็นภาชนะบรรจุที่มีฝาหรือจุกปิด เมื่อใช้บรรจุจะต้องปิดผนึกหรือผนึกโดยรอบระหว่างฝากับขวดหรือภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ต้องมีวงแหวนเล็ก ๆ ด้านล่างฝาติดอยู่กับฝาขวดหากยังไม่เปิดขวด วงแหวนนั้นจะไม่ขาดจากกัน ผู้บริโภคสามารถสังเกตรอยเชื่อมต่อกันเป็นช่วง ๆ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าขวดไม่มีการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค

 

จากประกาศฉบับนี้ น้ำดื่มบรรจุขวดจึงไม่จำเป็น

ต้องมีการใช้พลาสติกฟิล์มหุ้มฝาขวดน้ำดื่มแต่อย่างใด

 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Bottle Cap Seal) เป็นฟิล์มหดตัวที่สามารถสวมแล้วรัดที่ฝาขวดน้ำดื่ม และมีลูกศรให้เห็นแถบรอยปรุไข่ปลา เพื่อฉีกออกง่าย
  • เป็นขยะที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา จัดเก็บได้ยาก พัดปลิวกระจัดกระจายตามพื้นดิน ทั้งในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไหลลงสู่คลองและทะเล เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ป่าหรือสัตว์ทะเลตายเมื่อกลืนกินพลาสติกเหล่านี้

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Plastic Bottle Cap Seal ทำมาจากพลาสติก PVC (polyvinyl chloride) ย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาติ สิ้นเปลืองพื้นที่ หากนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบ และหากขยะเกิดการเผาไหม้ ก็จะทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน